První číslo časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi!

09.06.2018

První číslo časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi je na světě! Přečtěte si i o nás.

O časopise:

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi vznikl jako reakce na poptávku různých profesních skupin v adiktologii a v příbuzných oborech směřující k intenzivnějšímu a hlubšímu dialogu a propojení soudobého vědeckého poznání a jejich každodenní praxe. Jeho cílem je zprostředkovávat čtenářům nové informace a inspirativní myšlenky, na důkazech založené postupy a přispívat k jejich uplatnění v praktické práci s různými populacemi a k jejich kritické reflexi respektující každodenní preventivní a klinickou praxi.

Novinky:

Nově vzniklý časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi se stává profilovým tuzemským časopisem s důrazem na komunikační přemosťování mezi různými proudy a oblastmi našeho rozvíjejícího se oboru. Za tímto účelem má v sobě integrováno několik novinek. Mezi nimi především větší otevřenost vůči sdělením od kolegů z praxe a vytvoření nové rubriky právě pro praktická či diskusní sdělení a polemiky, postřehy, komentáře atd. Má ambice časopis učinit více uživatelsky přátelský, otevřený, polemizující. Především pak ale umožňující maximální názorovou pluralitu a sdílení informací. Také zdůraznit to, co náš obor tvoří a spojuje. Proto vznikla další nová rubrika zaměřená na činnost a sdělení odborných společností v našem oboru.

A právě v této sekci se dočtete kdo jsme i čím se aktuálně v Asociaci zabýváme, blíže se také představí Sekce Harm Reduction a přiblížíme vám projekt Zůstaň na vlivem.

Zatímco tedy původní časopis Adiktologie bude dál směřovat ke kultivaci a profilaci vědecky zaměřeného časopisu, vzniká také domácí, ryze prakticky a aplikačně zaměřený časopis (Adiktologie v preventivní a léčebné praxi). Zatímco Adiktologie směřovala a směřuje do mezinárodní podoby a má ambici reprezentovat náš obor v zahraničí právě vyprofilováním mezioborově výzkumně zaměřeného časopisu, bude domácí časopis reprezentovat to nejlepší z prevence, léčby a harm reduction a kultivovat náš dialog uvnitř odborné obce.

Dostupnost:

Celé aktuální číslo v PDF formátu ke stažení na https://www.aplp.cz/.