Jsme členy Eurocare!

17.07.2018

Stali jsme se členy Eurocare, které je sdružením nevládních a veřejnoprávních organizací v celé Evropě, které se zasazují o prevenci a snížení škod souvisejících s alkoholem.

Info o Eurocare:

Členské organizace se zde podílejí na obhajobě a výzkumu, poskytování informací a školení o problematice alkoholu a služby pro osoby, jejichž životy jsou ovlivněny problémy s alkoholem.

Posláním společnosti Eurocare je podporovat politiky, které předcházejí škodám spojeným s alkoholem a snižují jejich utrpení. Naše zpráva týkající se konzumace alkoholu je, že „méně je lepší“.

Společnost Eurocare není přidružena a nedostává žádné finanční prostředky od alkoholového průmyslu ani od svých sociálních organizací.

Práva a povinnosti členů Eurocare se liší podle typu jejich členství; jediným předpokladem pro vstup do naší sítě je to, že vaše organizace nedostává žádné (přímé nebo nepřímé) financování od výrobců alkoholu (tj. výrobců alkoholu a maloobchodníků). Přidružení členové (Associated members) musí být nezávislí na politických stranách a obchodních zájmech.

https://www.eurocare.org/

Co nám to přinese?

  • PŘÍLEŽITOSTI

Vstup do sítě Eurocare nám poskytne příležitost získat větší hlas v otázce poškození alkoholu, který má stále větší význam pro evropskou politickou agendu.

  • INFORMACE o aktuálních trendech, možnost sdílení dobré praxe, čerpání zkušeností, ..

Kromě toho, že budeme členem služby Eurocare, poskytne nám to příležitost k posílení vztahů s dalšími organizacemi působícími v oblasti alkoholu v celé Evropě a také k výměně informací a osvědčených postupů.

  • ZAPOJENÍ !

Budeme informováni o vývoji politiky na úrovni EU a podílet se na vytváření politik na úrovni EU prostřednictvím zapojení do různých kampaní, akcí a konzultací.