Externí hodnocení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost

07.06.2018

Zapojme se do externího hodnocení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), které
pokrývá období od roku 2013 do poloviny roku 2018.

Výsledky tohoto hodnocení by měly poskytnout doporučení, jak zvýšit výkonnost EMCDDA při provádění jejích hlavních činností, včetně oblasti spolupráce na evropské a mezinárodní úrovni, ale také poskytnout odpovědi, zda je mandát EMCDDA stále vhodný s ohledem na vývoj a možná finanční omezení.

Evropská komise dává proto možnost, prostřednictvím dotazníku v níže uvedeném odkazu, zúčastnit se otevřené veřejné konzultace a shromažďovat tak názory všech zúčastněných stran na výkon činnosti a také názory na to, co dále zlepšovat.

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_en