Bez podmínek: zkušenosti z práce s lidmi užívajícími drogy

25.02.2021  |  Kategorie:

Studujete psychosociální obor nebo vás zajímá drogová problematika? Kniha BEZ PODMÍNEK, která právě vyšla v nakladatelství Munipress, přináší přehled vybraných metod práce s lidmi, kteří užívají drogy.

Popisované metody mají společné zázemí v současných konceptech sociálních věd, jako jsou participativní přístupy, empowerment nebo kritická sociální práce.

Za knihou je podepsán autorský tým českých odborníků, převážně sociálních pracovníků, s bohatými zkušenostmi z práce s lidmi užívajícími drogy.

Na vzniku knihy se podíleli čtyři hlavní autoři Markéta Čtvrtečková, Markéta Geregová, Anna Hokynek a Pavel Nepustil.

K práci na jednotlivých kapitolách. které reflektují specifické oblasti užívání drog a závislostí byli přizváni další odborníci, jmenovitě Markéta Ackrmannová, Zuzana Brodilová, Markéta Fišarová, Jiří Frýbrt, Kateřina Jungová, Kristýna Karpíšková, Adina Kleinová, Tomáš Kozel, Kateřina Kružíková, Ondřej Mikulášek a Olga Šustrová. 

Kniha je dostupná v tištěné podobě v e-shopu Munipressu.