Vznikla nová platforma služeb pro patologické hráče

12.12.2016  |  Kategorie:

Na půdě Asociace nestátních organizací vzniká v roce 2016 odborná sekce služeb pro patologické hráče. Úkolem nové platformy je definovat odborné intervence a dobrou praxi ve vztahu ke specifické cílové skupině problémových hráčů a vytvářet institucionální kontext pro setkávání odborníků. 

 

Nová odborná sekce sdruží organizace, které pracují s problémovými hráči

Počet problémových hráčů v České republice je přes 100 tisíc, v riziku vzniku problémového hráčství se nachází přes 400 tisíc osob. Míra vstupu do léčby je přitom velmi nízká – ambulantně se ročně léčí pouze 1400-2000 hráčů. Podle nedávné studie ESPAD dynamicky narůstá podíl online kursového sázení, zvyšuje se také počet mladistvých hráčů. Od roku 2017 bude v ČR platit nový zákon o hazardních hrách, který představuje zpřísnění regulace hazardu. Již v roce 2015 byl vládou schválený Akční plán pro oblast hazardního hraní na období 2015-2018 a byly vyčleněné pilotní prostředky na podporu projektů protidrogové politiky.

Asociace nestátních organizací citlivě reaguje na současný vývoj a zabývá se dostupností služeb v oblasti patologického hráčství, která je navzdory pozitivní reakci organizací na výzvu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořád nedostačující,“ řekla předsedkyně Asociace Helena Rampachová.

Nová sekce bude sdružovat odborníky z členských organizací Asociace. Členové sekce se budou setkávat minimálně dvakrát ročně, diskutovat budou například o tom, jakým způsobem by měly služby komunikovat s hernami. „Aktuálním tématem je znění a podoba letáků, které mají podle nového zákona v hernách informovat hráče o rizicích gamblingu a možnostech léčby. Sekce jakožto zastřešující platforma může vydávat doporučení pro jednotlivé služby o tom, jakým směrem by se měly v budoucnu ubírat. Dále bude fungovat jako prostředník komunikace mezi ministerstvy a službami zejména pro oblast financování,“ vysvětlil Lukáš Carlos Hrubý, ředitel jedné ze zakládajících organizací sekce, Společnosti Podané ruce o.p.s. Sekce služeb pro patologické hráče zatím sdružuje celkem 13 zakládajících center z 11 organizací.

 

Nabídka služeb pro hráče narůstá, pořád je ale nedostatečná: chybí v některých krajských městech a nemají jistotu stálého financování 

Počet zařízení, které poskytují pomoc problémovým hráčům, je v současné době 59 na celou republiku. V rámci vládních dotací bylo podpořeno 23 projektů z celkem 17 organizací v 11 krajích. Vytvořilo se tak 1084 nových míst pro patologické hráče. Co v ČR zatím chybí, jsou programy následné péče pro abstinující gamblery.

Práce s patologickými hráči má svá specifika. Jedná se o cílovou skupinu, která nevytváří subkultury a je obtížně oslovitelná standardními cestami, například terénními programy.

Hráči se velmi liší od lidí závislých například na drogách nebo alkoholu. Jsou to většinou vzdělaní lidé, kteří léta žijí dvojí život – mají práci, rodinu a ani jejich nejbližší dlouho netuší, že trpí touto závislostí. Následky pak postihují celou rodinu – dluhy, exekuce, rozpad vztahů,“ vyjádřila se Rampachová. Potřeby a problémy patologických hráčů se velmi liší od jiných závislostí. Služby prevence a léčby s těmito specifiky musí počítat.

Služby pro patologické hráče jsou u nás zatím v počátcích, potřebujeme si předávat dobrou praxi a nastavit způsob, jakým můžeme hráčům a jejich blízkým odborně pomoct. Musíme neustále hledat cesty k jejich oslovení. Právě to − výměna odborných zkušeností mezi poskytovateli služeb navzájem − je jedním z úkolů nové sekce,“ řekla Rampachová.

Vznikající síť služeb v ČR vnímají odborníci z Asociace nestátních organizací jako začátek s řadou možností a úskalí. „Služby zatím nejsou realizovány ani ve všech krajských městech a nemají jistotu stálého financování. Ani  RVKPP coby hlavní nositel strategie v této oblasti nemá dosud zcela jasně nastavené oblasti podpory a hrozí tak propady i v již realizovaných projektech,“ upozornil Hrubý.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
předsedkyně A.N.O. – Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
E-mail: rampachova@asociace.org
Tel. č.: 777 916 253